Search form

Senesi 3:14

14Pea naʻe folofola ʻa Sihova ko e ʻOtua ki he ngata,

“Koeʻuhi kuo ke fai eni,

kuo ke malaʻia lahi hake ʻi he fanga manu lalata kotoa pē,

mo e manu kotoa pē ʻoe vao;

te ke ngaolo koe ʻi ho kete,

pea te ke kai ʻae efu ʻi he ngaahi ʻaho kotoa pē ʻo hoʻo moʻui: