Search form

Senesi 3:21

21Naʻe ngaohi foki ʻe Sihova ko e ʻOtua mei he kiliʻi manu, ʻae ngaahi kofu kia ʻAtama mo hono ʻunoho, pea naʻa ne fakakofuʻi ʻakinaua.