Search form

Senesi 30:30

30He naʻa ke maʻu siʻi pe, ʻi he teʻeki ai te u haʻu au pea ko eni kuo tupu ia ʻo lahi ʻaupito pea kuo tāpuaki koe ʻe Sihova talu ʻeku haʻu: pea ko eni, teu tokonaki afe, ki hoku fale foki ʻoʻoku?”