Search form

Senesi 35:18

18Pea ʻi he tei ʻalu hono laumālie, (he naʻe pekia ia,) pea ne ui hono hingoa ko Penioni; ka naʻe ui ia ʻe heʻene tamai ko Penisimani.