Search form

Senesi 36:12

12Pea ko Timina, ko e sinifu ia kia ʻIlifasi, ko e foha ʻo ʻIsoa, pea ne fāʻele kia ʻIlifasi, ʻa ʻAmaleki; ko e ngaahi tama ia ʻa ʻAta, ko e ʻunoho ʻo ʻIsoa.