Search form

Senesi 36:14

14¶ Pea ko e ngaahi tama eni ʻa ʻAholipama, ko e ʻunoho ʻo ʻIsoa, ko e taʻahine ʻo ʻAna, ko e ʻofefine ʻo Sipione; naʻa ne fānau kia ʻIsoa ʻa Seusi, mo Salami, mo Kola.