Search form

Senesi 36:17

17¶ Pea ko e ngaahi foha eni ʻo Leueli ko e foha ʻo ʻIsoa; ko e ʻeiki ko Nehate, mo e ʻeiki ko Sela, mo e ʻeiki ko Sama, mo e ʻeiki ko Misa: ko e ngaahi ʻeiki eni naʻe tupu ia Leueli, ʻi he fonua ko ʻItomi; ko e ngaahi tama eni ʻa Pasimati ko e ʻunoho ʻo ʻIsoa.