Search form

Senesi 36:43

43Mo e ʻeiki ko Makiteli, mo e ʻeiki ko ʻIlami; ko e ngaahi ʻeiki eni ʻo ʻItomi, ʻo hangē ko honau nofoʻanga, ʻi honau ngaahi fonua: pea ko ʻIsoa, ko e tamai ia ʻae kakai ʻItomi.