Search form

Senesi 38:12

12¶ Pea fuoloa ai, pea pekia ʻae taʻahine ʻa Suaa ko e ʻunoho ʻo Siuta: pea kuo fiemālie ʻa Siuta, pea ʻalu ia ki heʻene kau tangata kosi sipi ki Timinate, ʻaia mo hono kāinga ko ʻIla, ko e ʻAtulama.