Search form

Senesi 4:23

23Pea naʻe pehē ʻe Lemeki ki hono ongo ʻunoho ko ʻAta mo Sila,

“Fanongo ki hoku leʻo;

ʻae ongo ʻunoho ʻo Lemeki, fakafanongo ki heʻeku lea:

he kuo u tāmateʻi ha tangata ʻi hoku lavea,

ʻio, ko e talavou koeʻuhi ko ʻeku mamahi.