Search form

Senesi 46:31

31Pea pehē ʻe Siosefa ki hono ngaahi tokoua mo e fale ʻo ʻene tamai, “Te u ʻalu hake ʻo fakahā kia Felo, ʻo tala kiate ia, ko hoku ngaahi tokoua, mo e fale ʻo ʻeku tamai ʻaia naʻe ʻi he fonua ko Kēnani, kuo nau haʻu kiate au.