Search form

Senesi 46:34

34Pea te mou pehē, ‘Ko e ngāue ʻa hoʻo kau tamaioʻeiki talu ʻemau kei siʻi ʻo fai mai ni, ʻio ʻakimautolu mo ʻemau ngaahi tamai, ko e tauhimanu;’ koeʻuhi ke mou nofo ʻi he fonua ko Koseni,” he ʻoku fakalielia ki he kakai ʻIsipite, ʻae tauhi sipi kotoa pē.