Search form

Senesi 49:15

15Pea ʻe pehē ʻe ia ʻoku lelei ʻae fiemālie,

pea ʻoku mata lelei ʻae fonua;

pea ʻe fakapunou hifo hono uma ke haʻamo,

pea ʻe hoko ia ko e tamaioʻeiki ki he tukuhau.