Search form

Senesi 49:25

25‌ʻIo, mei he ʻOtua ʻo hoʻo tamai, ʻaia te ne tokoniʻi koe;

pea ʻi he Māfimafi, ʻaia te ne tāpuaki koe

ʻaki ʻae ngaahi tāpuaki ʻoe langi mei ʻolunga,

mo e ngaahi tāpuaki ʻoe loloto ʻoku ʻi lalo,

mo e tāpuaki ʻoe ngaahi huhu, pea mo e manāva: