Search form

Senesi 49:27

27“E ʻuakai ʻa Penisimani ʻo hangē ko e ulofi:

te ne kai ʻi he pongipongi ʻaia kuo ne maʻu,

pea te ne tufa ʻi he pō ʻae koloa kuo vete.”