Search form

Levitiko 1:10

10¶ Pea kapau ʻoku ʻomi mei he fanga manu siʻi ʻene meʻaʻofa, ʻi he fanga sipi, pe ʻi he fanga kosi, koeʻuhi ko e feilaulau tutu; te ne ʻomi ia ko e manu tangata taʻehanomele.