Search form

Levitiko 1:3

3Kapau ko e feilaulau tutu mei he fanga manu lalahi ʻa ʻene meʻaʻofa, tuku ke ne ʻatu ʻae manu tangata taʻehanomele, te ne ʻatu ia ʻi hono loto lelei pe ʻi he matapā ʻoe fale fehikitaki ʻoe kakai, ʻi he ʻao ʻo Sihova.