Search form

Levitiko 1:5

5Pea ʻe tāmateʻi ʻe ia ʻae pulu tangata ʻi he ʻao ʻo Sihova: pea ko e kau taulaʻeiki ko e ngaahi foha ʻo ʻElone, tenau ʻomi ʻae toto, pea luluku ʻae toto ʻo fakatakatakamilo ʻi he feilaulauʻanga, ʻaia ʻoku ofi ki he matapā ʻoe fale fehikitaki ʻoe kakai.