Search form

Levitiko 1:8

8Pea ko e kau taulaʻeiki, ko e ngaahi foha ʻo ʻElone, tenau hili totonu ʻae ngaahi konga, ko e ʻulu, mo e ngako ki he fefie ʻaia ʻoku ʻi he afi ʻi he feilaulauʻanga: