Search form

Levitiko 1:9

9Ka ko hono toʻotoʻonga mo hono kauvaʻe, ʻe fufuluʻaki ʻae vai: pea ʻe tutu kotoa pē ʻe he taulaʻeiki ʻi he feilaulauʻanga, ko e feilaulau tutu, ko e feilaulau kuo ngaohi ʻaki ʻae afi, ko e meʻa namu kakala kia Sihova.