Search form

Levitiko 10:12

12¶ Pea naʻe lea ʻa Mōsese kia ʻElone, pea mo ʻEliesa mo ʻItama, ko hono ongo foha naʻe toe, ʻo pehē, “Toʻo ʻae feilaulau meʻakai, ʻaia ʻoku toe ʻi he ngaahi feilaulau kia Sihova ʻoku tutu ʻi he afi, pea kai ia taʻefakalēvani ʻi he potu ʻoe feilaulauʻanga, he ʻoku fungani māʻoniʻoni ia: