Search form

Levitiko 10:13

13Pea mou kai ia ʻi he potutapu, he ko ho ʻinasi ia, mo e ʻinasi ʻo ho ngaahi foha, ʻi he ngaahi feilaulau tutu kia Sihova: he ʻoku pehē pe ʻae fekau kiate au.