Search form

Levitiko 10:14

14Pea ko e fatafata taʻaloʻalo mo e alanga muʻa hiki hake te mou kai ʻi he potu maʻa; ʻa koe, mo ho ngaahi foha, mo ho ngaahi ʻofefine mo koe: he ko ho ʻinasi ia, mo e ʻinasi ʻo ho ngaahi foha, ʻaia kuo foaki mei he ngaahi feilaulau ʻoe feilaulau fakamelino ʻoe fānau ʻa ʻIsileli.