Search form

Levitiko 10:15

15Ko e alanga muʻa hiki hake, mo e fatafata taʻaloʻalo tenau ʻomi fakataha mo e ngaahi feilaulau mo e ngako ʻoku tutu ʻi he afi, ke taʻaloʻalo ʻaki ia ko e meʻa ʻatu taʻaloʻalo ʻi he ʻao ʻo Sihova: pea ʻe ʻiate koe ia, mo ho ngaahi foha mo koe, ʻi he tuʻutuʻuni taʻengata; ʻo hangē ko e fekau ʻa Sihova.