Search form

Levitiko 10:18

18Vakai, naʻe ʻikai ʻomi hono toto ki loto ʻi he potu māʻoniʻoni: ko e moʻoni naʻe totonu hoʻomou kai ia ʻi he potu māʻoniʻoni, ʻo hangē ko ʻeku fekau.”