Search form

Levitiko 10:19

19Pea pehē ʻe ʻElone kia Mōsese, “Vakai, kuo nau ʻatu he ʻaho ni ʻenau feilaulau maʻae angahala mo ʻenau feilaulau tutu ʻi he ʻao ʻo Sihova: pea kuo tō ʻae ngaahi meʻa pehē ni kiate au: pea ka ne u kai he ʻaho ni ʻae feilaulau maʻae angahala, pea he ʻe lelei ia ʻi he ʻao ʻo Sihova?”