Search form

Levitiko 10:6

6Pea pehē ʻe Mōsese kia ʻElone mo hono ongo foha ko ʻEleisa mo ʻItama, “ʻOua naʻa toʻo ʻae tatā mei homou ʻulu, pea ʻoua naʻa hae homou kofu; telia naʻa mou mate, pea telia naʻa tō ʻae houhau ki he kakai kotoa pē: kae tuku ki homou ngaahi kāinga ko e fale kotoa ʻo ʻIsileli, kenau tēngihia ʻae vela kuo tutu ʻe Sihova.