Search form

Levitiko 11:10

10Pea ko e meʻa ʻi tahi, pea ʻi he ngaahi vaitafe, ʻoku ʻikai maʻu ʻae kaponga mo e ʻuno, ʻi he ngaahi meʻa kotoa pē ʻoku ngaue ʻi he vai, pe ko ha meʻa ʻe taha ʻoku moʻui ʻi he ngaahi vai, ko e meʻa kovi ia kiate kimoutolu.