Search form

Levitiko 11:11

11‌ʻIo, ʻe ʻiate kimoutolu ia ko e meʻa fakalielia: ʻoua naʻa mou kai honau sino, pea ko honau kakano ko e meʻa fakalielia ia kiate kimoutolu.