Search form

Levitiko 11:13

13¶ Pea ko eni ia ʻi he ngaahi manu kapakau ʻe tapu kiate kimoutolu; ʻe ʻikai temou kai ia, he ko e meʻa fakalielia ia kiate kimoutolu: ko e ʻikale, mo e ʻosifalesi, mo e ʻosipale,