Search form

Levitiko 11:32

32Pea ʻilonga ha meʻa ʻe tō ki ai ha taha ʻiate kinautolu ka kuo mate, ʻe taʻemaʻa ia; pe ko e ipu ʻakau ia, pe ko e kofu, pe ko e kili, pe ko e kato, ha ipu, pe ha meʻa ʻe taha ʻoku fai ʻaki ha ngāue, ʻoku tonu ke tuku ia ki he vai, pea tuku ke taʻemaʻa ia ʻo aʻu ki he efiafi; pea ʻe fakamaʻa ai ia.