Search form

Levitiko 12:5

5Pea kapau te ne fāʻeleʻi ha taʻahine, ʻe taʻemaʻa ai ia ʻi he uike ʻe ua, ʻo hangē ko hono mavahe: pea te ne nofo ʻi he ʻaho ʻe onongofulu ma ono koeʻuhi ko e toto mo hono fakamaʻa.