Search form

Levitiko 12:6

6Pea ka kakato ʻae ngaahi ʻaho ʻo hono fakamaʻa, koeʻuhi ko e tama, pe ko e taʻahine, te ne ʻomi ʻe ia ha lami ʻoe ʻuluaki taʻu ki he feilaulau tutu, mo e lupe mui, pe ha kulukulu, ko e feilaulau maʻae angahala, ki he taulaʻeiki ʻi he matapā ʻoe fale fehikitaki ʻoe kakai: