Search form

Levitiko 14:11

11Pea ko e taulaʻeiki ʻoku ne fakamaʻa ia, ʻe ʻatu ʻe ia ʻae tangata ʻoku teu ke fakamaʻa mo e ngaahi meʻa ni, ʻi he ʻao ʻo Sihova, ʻi he matapā ʻoe fale fehikitaki ʻoe kakai: