Search form

Levitiko 14:20

20Pea ʻe ʻatu ʻe he taulaʻeiki ʻae feilaulau tutu mo e feilaulau meʻakai ʻi he feilaulauʻanga: pea ʻe fai ʻae fakalelei maʻana ʻe he taulaʻeiki, pea ʻe maʻa ai ia.