Search form

Levitiko 14:27

27Pea ʻe luluku ʻaki hono tuhu toʻomataʻu ʻe he taulaʻeiki ʻae toto ʻoku ʻi hono nima toʻohema ke liunga fitu ʻi he ʻao ʻo Sihova.