Search form

Levitiko 14:3

3Pea ʻe ʻalu ʻae taulaʻeiki kituaʻā ʻi he ʻapitanga; pea ʻe mamata ʻae taulaʻeiki, pea vakai, pe kuo moʻui ʻae mahaki ko e kilia ʻi he kilia;