Search form

Levitiko 14:31

31Ko ia ʻoku ne faʻa maʻu, ko e taha ko e feilaulau maʻae angahala. Ko e taha ki he feilaulau tutu, mo e feilaulau meʻakai: pea ʻe fai ʻae fakalelei ʻe he taulaʻeiki maʻana, ʻaia ʻoku fai ke fakamaʻa ʻi he ʻao ʻo Sihova.