Search form

Levitiko 14:36

36‌ʻE toki fekau leva ʻe he taulaʻeiki kenau fetuku ʻae meʻa kotoa pē mei he fale ʻi he teʻeki hū ki ai ʻae taulaʻeiki ke mamata ki he mahaki, telia naʻa hoko ʻo taʻemaʻa ʻaia kotoa pē ʻoku ʻi he fale: pea ʻe toki ʻalu ki ai ʻae taulaʻeiki ke mamata ki he fale: