Search form

Levitiko 14:37

37Pea te ne sio ki he mahaki, pea vakai, kapau ʻoku ʻi he ngaahi holisi ʻoe fale ʻae mahaki kuo matohitohi luoluo, pea lanu louʻakau mata, pe kulokula, ʻaia ʻoku matamata luoluo ʻi hefunga holisi: