Search form

Levitiko 14:4

4Pea ʻe toki fekau ʻe he taulaʻeiki ke toʻo maʻana ʻe ia ʻoku te u fakamaʻa, ʻae manu siʻi ʻe ua ʻoku moʻui mo maʻa, mo e ʻakau ko e sita, mo e kulaʻahoʻaho, mo e ʻisope: