Search form

Levitiko 14:44

44‌ʻE toki haʻu ʻae taulaʻeiki ʻo mamata, pea vakai, kapau ʻoku tupu ʻo totolo atu ʻae mahaki, ko e kilia tupu kovi ia ʻi he fale: ʻoku taʻemaʻa ia.