Search form

Levitiko 14:9

9Pea ka hokosia ʻa hono fitu ʻoe ʻaho, ʻe tele ʻe ia ʻae louʻulu mei hono ʻulu kotoa mo hono kava, mo hono tuotua mata, ʻio, ʻe tele hono fulufulu kotoa pē: pea ʻe fō ʻe ia hono ngaahi kofu, pea kaukau mo hono sino ʻi he vai, pea ʻe maʻa ia.