Search form

Levitiko 15:10

10Pea ko ia ʻe ala ki ha meʻa naʻe ʻi lalo ʻiate ia, ʻe taʻemaʻa ia ʻo aʻu ki he efiafi: pea ko ia ʻoku ne fua ʻae meʻa ko ia, ʻe fō ʻe ia hono ngaahi kofu, pea kaukau hono sino ʻi he vai, pea ʻe taʻemaʻa ia ʻo aʻu ki he efiafi.