Search form

Levitiko 15:25

25Pea kapau ʻoku mahaki ʻae fefine ʻi he ʻau ʻoe toto ʻi he ʻaho ʻoku lahi hake ʻi he ngaahi ʻaho ʻo hono vaheʻi, pea kapau ʻoku fai ai pe ia hili ʻae ngaahi ʻaho ʻoe vaheʻi: ko e ngaahi ʻaho kotoa pē ʻo ʻene mahaki taʻemaʻa ʻe tatau pe ia mo e ngaahi ʻaho ʻo hono vaheʻi: ʻe taʻemaʻa ia.