Search form

Levitiko 15:26

26Ko e mohenga kotoa pē ʻoku ne mohe ai ʻi he ngaahi ʻaho ʻo ʻene mahaki ʻe tatau ia kiate ia mo e mohenga ʻo hono vaheʻi: pea ko ia ʻe nofo ki ai ia ʻe taʻemaʻa, ʻo hangē ko e taʻemaʻa ʻo hono vaheʻi.