Search form

Levitiko 15:29

29Pea ʻi hono valu ʻoe ʻaho te ne toʻo ʻe ia ʻae kulukulu ʻe ua, pe ko e lupe mui ʻe ua, ʻo ʻomi ia ki he taulaʻeiki, ki he matapā ʻoe fale fehikitaki ʻoe kakai.