Search form

Levitiko 15:30

30Pea ʻe ʻatu ʻe he taulaʻeiki ʻae taha ko e feilaulau maʻae angahala, mo e taha ko e feilaulau tutu; pea ʻe fai ʻe he taulaʻeiki ʻae fakalelei maʻana ʻi he ʻao ʻo Sihova koeʻuhi ko e mahaki ʻo ʻene taʻemaʻa.