Search form

Levitiko 16:12

12Pea ʻe toʻo ʻe ia ʻae ipu ʻaingaʻafi ʻoku fonu ʻi he malalaʻi afi vela mei he funga feilaulauʻanga ʻi he ʻao ʻo Sihova, pea mo e falukunga lahi ʻoe meʻa namu kakala kuo tuki ke iiki, pea te ne ʻomi ia ki loto ʻi he puipui: