Search form

Levitiko 16:16

16Pea te ne fai ha fakalelei koeʻuhi ko e potu māʻoniʻoni, ko e meʻa ʻi he taʻemaʻa ʻae fānau ʻa ʻIsileli, pea ko e meʻa ʻi heʻenau ngaahi talangataʻa mo ʻenau ngaahi angahala: pea ʻe fai pehē ʻe ia ki he fale fehikitaki ʻoe fakataha, ʻaia ʻoku tuʻu ʻiate kinautolu ʻi he lotolotonga ʻo ʻenau ngaahi meʻa taʻemaʻa.